தேர்தலை பகிஸ்கரிக்கவேண்டாம்

தேர்தலை பகிஸ்கரிக்கவேண்டாம்
வாக்களிப்பது நமது ஐனநாயக கடமை
வாக்களிப்பது நம் உரிமை
வாக்களிப்பது நமக்கு பெருமை!
Voting is the most precious right of every citizenவாமதேவா தியாகேந்திரன்

0 Comments