தொடர்புகள்

தியாகி அறக்கொடை நிறுவனம்
527, நாவலர் வீதி
நல்லுார்,
யாழ்ப்பாணம்

தொலைபேசி – 0212228025
இணையத்தள முகவரி – www.tctjaffna.com