மகளிர் மீள்எழுச்சி திட்டத்தின் பயனாளி ஒருவருக்கு நிதி உதவி

கொடை வள்ளல்,அறப்பணி செயற்பாட்டாளர், உயர்திரு.தியாகி அவர்கள் மகளிர் மீள்எழுச்சி திட்டத்தின் பயனாளி ஒருவருக்கு 25000 ரூபாவிற்கான வங்கி புத்தகத்தை வழங்கினார்.

0 Comments