மகளிர் மீள் எழுச்சித்திட்டம்

மகளிர் மீள் எழுச்சி திட்டத்தின் கீழ் தியாகி அறக்கொடை நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் மகளிருக்கான மாதாந்த விசேடகொடுப்பனவு வழங்கும் நிகழ்வு.அறக்கொடை நிறுவன பணிப்பாளரின் புதல்வி திருமதி.கஐன் தாட்சாயினி தம்பதிகள் உதவிதொகையை வழங்கி சிறப்பித்தனர்.w1w5w3

0 Comments