மாணவர்களுக்கு பாதனிகள் வழங்கும் நிகழ்வு

தியாகி அறக்கொடை நிறுவனத்தின் மாதாந்த உதவித்திட்டத்தின் கீழ் யாழ்ப்பாணம் வண்ணார்பண்ணை இளையதம்பி இந்து வித்தியாலயத்தில் கற்கும் பெண்தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களை சாரந்த ஒருதொகுதி மாணவர்களுக்கு பாதனிகள் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில் பாடசாலை அதிபர் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் அறக்கொடை நிறுவனத்தினரும் கலந்து சிறப்பித்தனர்w5w4w3

0 Comments